Όροι Χρήσης AnySticker.gr

ΝΟΜΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υποδηλώνει ανεπιφύλακτη συμφωνία με τους όρους χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους αυτούς προτού χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα. Η anysticker.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε τους όρους χρήσης.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες*, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα και κάθε άλλο τι που περιέχεται στη δικτυακή τοποθεσία anysticker.gr αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής ιδιοκτησίας της. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στην ιστοσελίδα προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται στον χρήστη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Προστασία Προσωπικών Στοιχείων

Η anysticker.gr έχει το δικαίωμα να διατηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου, στο μέτρο που αυτό απαιτείται για την σωστή λειτουργία και ανάπτυξή της. Ο επισκέπτης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ευθύνη Χρήστη

Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί αυτή ή οποιοδήποτε στοιχείο, πληροφορία ή άλλο τι εκτίθεται ή πηγάζει ή συνθέτει αυτή, εμπιστευτικού ή μη, κεκρυμμένου ή φανερού χαρακτήρα, με κανένα τρόπο - ενδεικτικά με δημοσίευση, επέμβαση, (ανά)μετάδοση, αντιγραφή, μεταφορά δεδομένων, στοιχείων, μηνυμάτων, ιών, λογισμικού, υλικού, αρχείου κ.λπ.- για την τέλεση πράξεων, οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν ή θα προκαλούσαν προσβολή, ζημία ή βλάβη περιουσιακών ή άλλων αγαθών ή δικαιωμάτων της Εταιρείας.

Προϊόντα & Τιμές

Τα προϊόντα που πωλούνται στο anysticker.gr προσαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι τιμές είναι έγκυρες, εκτός εάν υπόκεινται σε τυπογραφικό λάθος.

Χρήση των προϊόντων

Το anysticker.gr δεν θα είναι υπεύθυνο για τη χρήση των παραδοθέντων προϊόντων. 

Χρώμα και αξιοπιστία του

Τα χρώματα και οι αποχρώσεις που παρουσιάζονται στον ιστότοπο anysticler.gr ενδέχεται να διαφέρουν από το τελικό χρώμα του προϊόντος. Οι διαφορές στο χρώμα, ανάμεσα σε αυτό που ο πελάτης βλέπει στην οθόνη του προσωπικού του υπολογιστή και του τελικού προϊόντος οφείλονται στην διαφορετική απεικόνιση των φυσικών χρωμάτων στις ψηφιακές οθόνες καθώς επίσης και στις διακυμάνσεις των χρωμάτων από μια οθόνη σε μία άλλη.

Τιμή

Οι τιμές που εμφανίζονται στο anysticker.gr για καθένα από τα προϊόντα που πωλούνται σε αυτό είναι καθαρές, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Τα έξοδα αποστολής αναγράφονται χωριστά. Το anysticker.gr διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τις τιμές του σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Τα έξοδα αποστολής για τα προϊόντα, υπολογίζεται σύμφωνα με τους κανόνες που αναφέρονται στη σελίδα των Τρόπων Αποστολής.

Διαστάσεις

Οι διαστάσεις που αναφέρονται στην ιστοσελίδα ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές κατά ένα πολύ μικρό ποσοστό 

Πληρωμές

Η τιμή των προϊόντων και τα ενδεχόμενα έξοδα αποστολής θα καταβληθούν κατά την ημερομηνία παράδοσης, σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή (πληρωμή κατά την παράδοση, ισχύει μόνο για παραγγελίες εντός Ελλάδος), μέσω online πληρωμής ή μέσω κατάθεσης σε σταθερό λογαριασμό τραπέζης. Το anysticker.gr διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει, με την μέθοδο της επιλογής του, την ταυτότητα και την αλήθεια της παραγγελίας. Επιπλέον, το anysticker.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί όλες τις παραγγελίες ενός πελάτη με τον οποίο υπάρχει διαφορά σε εξέλιξη ή αμφιβολία για την ειλικρίνεια της παραγγελίας. Ο πελάτης είναι συμβατικά υπεύθυνος για όλες τις παραγγελίες του στο anysticker.gr.

Παράδοση παραγγελίας

Το anysticker.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παραδώσει τις παραγγελίες που διατίθενται στην ιστοσελίδα του, μόλις η παραγγελία έχει επικυρωθεί από τον πελάτη, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Η παράδοση γίνεται στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από τον πελάτη, όπου ο πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραλάβει το προϊόν. Ο πωλητής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε περίπτωση που αδυνατεί να παραδώσει το προϊόν, λόγω σφαλμάτων στα στοιχεία παράδοσης όπως όνομα και διεύθυνση.

Τα προϊόντα πρέπει να αποστέλλονται στον πελάτη με τη μέθοδο που επέλεξε ο ίδιος. Εφόσον υπάρχει, το κόστος μεταφοράς, κατά περίπτωση, πρέπει να καταβληθεί από τον πελάτη. Το κόστος μεταφοράς αναγράφεται στην διάρκεια της παραγγελίας. Όταν η παραγγελία παραδίδεται, ο πελάτης πρέπει να ελέγχει προσεκτικά την κατάσταση του συσκευασμένου προϊόντος και να εκφράσει τις τυχόν επιφυλάξεις του προϊόντα ή έχουν υποστεί ζημιά. Τυχόν καταγγελίες σχετικά με προϊόντα που λείπουν ή έχουν υποστεί ζημιά κατά την παράδοση, πρέπει να γίνει εντός τριών ημερών, εξαιρουμένων των αργιών, από την παραλαβή της παραγγελίας.  

Χρόνος Παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης των εξαρτάται από τον επιλεγμένο τρόπο αποστολής και τον τελικό προορισμό των προϊόντων. Περισσότερες λεπτομέρειες αναφέρονται στην σελίδα των Τρόπων Αποστολής.

Πολιτική Ακυρώσεων

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ξεκινήσει η αποστολή της παραγγελίας. Η ακύρωση γίνεται με ανάλογο αίτημα του πελάτη μέσω email, ή τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει επίσης σε όλα τα βήματα πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία. Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας και αφαίρεσης των προϊόντων από το καλάθι αγοράς. 

Επεξήγηση επί της κυριότητας

Το anysticker.gr διατηρεί την κυριότητα των παραγγελθέντων προϊόντων μέχρι την πλήρη, πραγματική καταβολή του τιμήματος. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, το προϊόν έχει παραδοθεί στον πελάτη, αλλά δεν έχει καταβληθεί το αντίτιμο, το anysticker.gr δικαιούται να πάρει το προϊόν πίσω. Παρόλα αυτά, ο πελάτης παραμένει υπεύθυνος για τα προϊόντα που μόλις έχουν παραδοθεί. 

Πολιτική Επιστροφών

Τα προϊόντα μας δεν βρίσκονται σε απόθεμα αλλά η διαδικασία παραγωγής τους ξεκινά με την παραγγελία σας. Τα προιόντα έχουν σχεδιαστεί απο το anysticker, ωστόσο μέσω της επιλογής διαστάσεων, λεκτικών, υλικών, χρωμάτων ή άλλων τέτοιων παραμέτρων της προτίμησής σας θεωρούνται "Εξατομικευμένα Προϊόντα" και αλλαγές δε γίνονται δεκτές.
(ΟΔΗΓΙΑ 2011/83/ΕΕ, άρθρο 16)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1403168186965&uri=CELEX:32011L0083#d1e265-84-1
Αλλαγές και επιστροφές  προϊόντων γίνονται μόνο στην περίπτωση που το προϊόν που παραλάβατε είναι ελαττωματικό ή σας έχει γίνει αποστολή διαφορετικού προϊόντος από αυτό της παραγγελίας σας. Το χρονικό όριο της επιστροφής ορίζεται σε 14 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του, εφοσον έχετε ήδη ενημερώσει την εταιρεία μας εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του με email στο info@anyticker.gr ή στο 2118003848. Για την αντικατάσταση χρειάζεται να επιστραφεί το ελαττωματικό ή λάθος προϊόν εντός της αρχικής του συσκευασίας αχρησιμοποίητο ενώ τα όποια μεταφορικα έξοδα επιβαρύνουν το anysticker.

Ευθύνη

Το anysticker.gr δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε ζημία οποιουδήποτε είδους, υλική ή άυλη ή σωματική, η οποία ενδέχεται να προκύψει από την ακατάλληλη λειτουργία ή κακή χρήση των προϊόντων που πωλούνται από αυτό. Η ευθύνη του anysticker.gr, σε όλες τις περιπτώσεις περιορίζεται στο ποσό της παραγγελίας, και δεν μπορεί να γίνει επίκληση για λάθη ή παραλείψεις που θα μπορούσαν πιθανά να υπάρχουν, παρ’ όλα τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται, όσον αφορά την παρουσίαση των προϊόντων.

Αναγνώριση πελάτη

Είναι υποχρεωτικό να συλλέγονται ονόματα και διευθύνσεις πελατών για τους σκοπούς της (διαδικτυακής) εξ αποστάσεως πώλησης, δεδομένου ότι εν λόγω πληροφορίες είναι απαραίτητες για την επεξεργασία και τη αποστολή των παραγγελιών. Η παράλειψη παροχής αυτών των πληροφοριών συνεπάγεται την μη επικύρωση των παραγγελιών. Το anysticker.gr μπορεί να συλλέγει επιπλέον πληροφορίες με στόχο την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ή την ενημέρωση των πελατών του για προσφορές ή άλλες προωθητικές ενέργειες, μόνο εάν και εφόσον ο πελάτης συμφωνήσει σε αυτό. Ο πελάτης έχει δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των στοιχείων αυτών μέσω της ειδικής ενότητας στο anysticker.gr ή μέσω της διεύθυνσης e-mail: info@anysticker.gr. Σε αυτή την διεύθυνση μπορεί να αποστείλει και αίτημα πλήρους διαγραφής των προσωπικών του στοιχείων.

Λόγοι Ανωτέρας Βίας

Το anysticker.gr δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για την υποχρέωση παράδοσης των προϊόντων του, στην περίπτωση γεγονότων πέρα από τον έλεγχό του. Ειδικότερα, θεωρούνται ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας πλημμύρες, πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές, ατυχήματα, ολική ή μερική απεργία, πόλεμος, ταραχές ή αποφάσεις της κυβέρνησης.

Διαφορές

Σε περίπτωση διαφορών, εφαρμόζεται το δίκαιο των Ελληνικών συμβάσεων. Όλες οι διαφωνίες σχετικά με το κύρος, την ερμηνεία ή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης πρέπει να ασκηθούν ενώπιον των αρμόδιων φορέων. Το anysticker.gr διατηρεί πάντως το δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη μέσω των αρμόδιων δικαστικών αρχών. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε

Από τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016, τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (Online Dispute Resolution - ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία επιτρέπει σε καταναλωτές και σε εμπόρους, να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές τους για εγχώριες και διασυνοριακές συναλλαγές.

Στη χώρα μας οι αρμόδιοι φορείς είναι:

Όροι Συναλλαγών:

Οι τιμές που αναγράφονται συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%.

Σας δίνεται η δυνατότητα να διαλέξετε αν η πληρωμή σας θα γίνει με απόδειξη λιανικής πώλησης ή με τιμολόγιο. Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρίες και ελεύθερους επαγγελματίες εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία:

  • Επωνυμία εταιρίας
  • Α.Φ.Μ.
  • Δ.Ο.Υ.
  • Δραστηριότητα
  • Διεύθυνση


*Designs by Anystep, Graphic Resources LLC, Freepik και Vector Open Stock